بیستون، اثر باستانی مهم و باشکوه از ایران باستان

این بنای باستانی در ایران یکی از برجسته ترین و مهم ترین آثار باستانی کشور است. این اثر نام خود را از کوهی گرفته است که بر روی آن واقع شده است.

ادمین سفرپین
ادمین سفرپین
سفر | سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ @ ۱۳:۴۴
36

این بنای باستانی در ایران یکی از برجسته ترین و مهم ترین آثار باستانی کشور است. این اثر نام خود را از کوهی گرفته است که بر روی آن واقع شده است. این کوه در مسیر جاده ابریشم قرار دارد به گونه ای که کاروان های تجاری برای گذر از این جاده، از دره ای که مقابل این کوه قرار داشت رد می شدند. در این محل غاری به نام غار شکارچیان وجود دارد که نشان می دهد این مکان در 40000 سال پیش به عنوان یک پناهگاه انسانی مورد استفاده قرار گرفته است.

چشم انداز باستان شناسی منطقه فارس

بیستون

چگونگی ساخت کتیبه بیستون

 

پس از مرگ کوروش بزرگ، بنیان گذار امپراطوری ایران و سلسله هخامنشی، وضعیت آشفته ای برای به تخت نشستن و رسیدن قدرت به پسر او به وجود آمد. در آن دوران حیاتی و رقابت بر سر قدرت، افراد زیادی خود را کمبوجیه، پسر کوروش معرفی کردند که این اتفاق آشفتگی کشور را چند برابر کرد. در این زمان داریوش اول و همراهان او تصمیم گرفتند تا آن ها را متوقف کنند و قانون و نظم را دوباره در کشور برپا کنند. در یک دوره که کمتر از 2 سال طول کشید، داریوش و همراهان او دروغگویانی که باعث ایجاد هرج و مرج و آشفتگی شده بودند را سرکوب کردند و در این هنگام داریوش دستور داد که حقیقت بر روی کاغذها و لوح ها در همه جا توزیع شود و همچنین بر روی کوه بیستون حک شود.

میدان نقش جهان، معروفترین جاذبه توریستی اصفهان

کتیبه بیستون

اطلاعات تاریخی در کتیبه بیستون

 

بیستون، این کتیبه باشکوه، بزرگترین کتیبه جهان است که به دستور داریوش بزرگ روی کوه حکاکی شده است. این کتیبه هویت افراد، اعتراض کنندگان و نحوه دستگیری آن ها را توضیح می دهد. بیستون با استفاده از تصویر، اتفاقاتی که رخ داده است را بازگو می کند که در آن 9 شورشی که به یکدیگر بسته شده اند دیده می شوند و جلوتر از آن ها کشیشی که گوماته نام داشت زیر پای داریوش به تصویر کشیده شده است. بررسی و رمزگشایی بیستون، به درک تمدن های باستانی و شاهزاده ها کمک زیادی می کند که از این رو می توان آن را با سنگ رزتا (rosetta stone) در مصر مقایسه کرد.

در منطقه بیستون به جز کتیبه بیستون، آثار تاریخی زیادی وجود دارد که در صورت سفر به این منطقه، بهتر است از آنها نیز بازدید کنید. بقایای زیادی از آثار تاریخی مرتبط به دوران هخامنشیان، ساسانیان، ایلخانیان و کاروانسرایی از دوران صفویان در این منطقه وجود دارد.