کنسرت گرگان بهنام بانی

دسته بندی رویداد: کنسرت

مکان برگزاری: استان گلستان - شهر گلستان - گرگان - میدان فخرالدین اسعد گرگانی - سالن فخرالدین اسعد گرگانی

درباره رویداد

کنسرت بهنام بانی از 8 تا 11 بهمن در سالن فخرالدین اسعد گرگانی در گرگان برگزار می شود.

سانس های برگزاری رویداد

سانس 1
شروع
دوشنبه 8 بهمن 1397 ساعت: 23:00
پایان
سه شنبه 9 بهمن 1397 ساعت: 01:00
سانس 2
شروع
سه شنبه 9 بهمن 1397 ساعت: 02:00
پایان
سه شنبه 9 بهمن 1397 ساعت: 04:00
سانس 3
شروع
سه شنبه 9 بهمن 1397 ساعت: 23:00
پایان
چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت: 01:00
سانس 4
شروع
چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت: 02:00
پایان
چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت: 04:00
سانس 5
شروع
چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت: 23:00
پایان
پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت: 01:00
سانس 6
شروع
پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت: 02:00
پایان
پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت: 04:00
سانس 7
شروع
پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت: 23:00
پایان
جمعه 12 بهمن 1397 ساعت: 01:00
سانس 8
شروع
جمعه 12 بهمن 1397 ساعت: 02:00
پایان
جمعه 12 بهمن 1397 ساعت: 04:00

موقعیت مکانی محل برگزاری رویداد