تئاتر صورت چرمی

دسته بندی رویداد: تئاتر

مکان برگزاری: استان تهران - شهر تهران - خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان

درباره رویداد

تئاتر صورت چرمی از روز 16 تا 26 بهمن در خانه نمایش مهرگان برگزار می شود.

مرد که عاشق یکی از شخصیتهای یک فیلم شده است با پول پس انداز خود و همسرش یک اره برقی را خریداری می‌کند و به خانه می‌آید‌. ظاهر خود را شبیه شخصیت آن فیلم می‌کند و مشغول بازی با اره برقی می‌شود. همسرش، که گارسون یک رستوران است، زودتر از زمان معمول به خانه می آید و او را با همان سر و وضع می‌بیند. مشاجره می‌کنند. همسایه ها به پلیس اطلاع می‌دهند. پلیس نیز مداخله می‌کند ولی مرد، پلیس و همسایه را با اره برقی تهدید می‌کند. مثلث مرد-پلیس-زن شکل می‌گیرد. مرد و زن کمی با هم صمیمی می‌شوند اما...

سانس های برگزاری رویداد

سانس 1
شروع
چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت: 00:00
پایان
شنبه 27 بهمن 1397 ساعت: 01:05

موقعیت مکانی محل برگزاری رویداد