تئاتر دانتون

دسته بندی رویداد: تئاتر

مکان برگزاری: استان تهران - شهر تهران - خیابان انقلاب، دانشگاه تهران

درباره رویداد

تئاتر دانتون (صحنه زندان) روز جمعه 13 اردیبهشت در دو سانس در دانشگاه تهران برگزار می شود.

: حامد اصغرزاده

سانس های برگزاری رویداد

سانس 1
شروع
جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت: 16:00
پایان
جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت: 17:10
سانس 2
شروع
جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت: 19:00
پایان
جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت: 20:10

موقعیت مکانی محل برگزاری رویداد