تئاتر فرانکشتاین

دسته بندی رویداد: تئاتر

مکان برگزاری: استان تهران - شهر تهران - تهران، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، سالن استاد سمندریان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

درباره رویداد

تئاتر فرانکشتاین روز دوشنبه 9 اردیبهشت در دو سانس در سالن استاد سمندریان دانشگاه تهران اجرا می شود.

سانس های برگزاری رویداد

سانس 1
شروع
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت: 17:00
پایان
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت: 18:10
سانس 2
شروع
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت: 19:00
پایان
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت: 20:10

موقعیت مکانی محل برگزاری رویداد