تئاتر اختلال

دسته بندی رویداد: تئاتر

مکان برگزاری: استان تهران - شهر تهران - خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان

درباره رویداد

تئاتر اختلال روز دوشنبه 9 اردیبهشت در دو سانس در خانه هنرمندان اجرا می شود.

: محمد نژاد

سانس های برگزاری رویداد

سانس 1
شروع
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت: 17:00
پایان
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت: 18:30
سانس 2
شروع
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت: 19:00
پایان
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت: 20:30

موقعیت مکانی محل برگزاری رویداد