تئاتر مسئله تحمل ناپذیر وجود

دسته بندی رویداد: تئاتر

مکان برگزاری: استان تهران - شهر تهران - تهران، خیابان مفتح، جنب ورزشگاه شیرودی خیابان ورزنده، ساختمان شماره دو دانشکده سینما و تئاتر

درباره رویداد

تئاتر مسئله تحمل ناپذیر وجود روز سه شنبه 10 اردیبهشت در دو سانس در تماشاخانه هنر اجرا می شود.

: امیر حمزه حیدری
: رها رضی زاده

سانس های برگزاری رویداد

سانس 1
شروع
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت: 15:00
پایان
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت: 16:10
سانس 2
شروع
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت: 19:00
پایان
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت: 20:10

موقعیت مکانی محل برگزاری رویداد