کنسرت گرگان فرزاد فرخ

دسته بندی رویداد: کنسرت

مکان برگزاری: استان گلستان - شهر گلستان - گرگان، میدان فخرالدین اسعد گرگانی، سالن فخرالدین اسعد گرگانی

درباره رویداد

کنسرت فرزاد فرخ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، 29 و 30 خرداد در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.

سانس های برگزاری رویداد

سانس 1
شروع
چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت: 18:00
پایان
چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت: 20:00
سانس 2
شروع
چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت: 21:00
پایان
چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت: 23:00
سانس 3
شروع
پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت: 18:00
پایان
پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت: 20:00
سانس 4
شروع
پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت: 21:00
پایان
پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت: 23:00

موقعیت مکانی محل برگزاری رویداد