تئاتر

اجرای تئاتر پسر در عمارت نوفل لوشاتو تهران

اجرای تئاتر پسر با کارگردانی علی مقدم و بازی محسن بهرامی، الهه شه پرست، راشین عرب زاده، محمد قنبری و

تئاتر متران پاژ در موسسه فرهنگی هنری گندم

نمایش متران پاژ با کارگردانی بابک بیگوند و بازی سعید اردشیری، علی برقبانی، مجید تیزرو، آرزو خداکرمی،

تئاتر مرد فیل نما با کارگردانی امید عزیزی

تئاتر مرد فیل نما با کارگردانی امید عزیزی و بازی علی برقبانی، آرش کابلیان، مجید تیزرو، امیر عبادی، ف