تئاتر گفتگوی شبانه

دسته بندی رویداد: تئاتر

مکان برگزاری: میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر

درباره رویداد

نمایش گفتگوی شبانه از 7 تا 31 مرداد در اداره تئاتر واقع در میدان فردوسی برگزار می شود.

سانس های برگزاری رویداد

سانس 1
شروع
یکشنبه 7 مرداد 1397 ساعت: 14:00
پایان
چهارشنبه 31 مرداد 1397 ساعت: 15:30

موقعیت مکانی محل برگزاری رویداد