کنسرت محمدرضا گلزار

دسته بندی رویداد: کنسرت

مکان برگزاری: بزرگراه چمران شمال، خیابان سئول، درب جنوبی نمایشگاه بین المللی تهران

درباره رویداد

کنسرت محمدرضا گلزار در تهران، 31 شهریور، نمایشگاه بین المللی تهران واقع در بزرگراه چمران

سانس های برگزاری رویداد

سانس 1
شروع
شنبه 31 شهریور 1397 ساعت: 16:00
پایان
شنبه 27 مرداد 1397 ساعت: 06:41
سانس 2
شروع
شنبه 31 شهریور 1397 ساعت: 18:45
پایان
شنبه 27 مرداد 1397 ساعت: 06:41

موقعیت مکانی محل برگزاری رویداد