کنسرت بابلسر محسن ابراهیم زاده

دسته بندی رویداد: کنسرت

مکان برگزاری: استان مازندران - شهر مازندران - بابلسر - کیلومتر 3 کمربندی بابلسر - مجتمع میزبان

درباره رویداد

کنسرت محسن ابراهیم زاده روز چهارشنبه 12 تیر در سالن میزبان بابلسر برگزار می شود.

سانس های برگزاری رویداد

سانس 1
شروع
چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت: 18:00
پایان
چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت: 19:30
سانس 2
شروع
چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت: 20:30
پایان
چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت: 22:00

موقعیت مکانی محل برگزاری رویداد