کنسرت محمد علیزاده

دسته بندی رویداد: کنسرت

مکان برگزاری: استان تهران - شهر تهران - تهران - بزرگراه چمران شمال - نمایشگاه بین المللی - سالن میلاد

درباره رویداد

کنسرت محمد علیزاده روز 8 دی در سالن میلاد نمایشگاه در دو سانس برگزار می شود.

سانس های برگزاری رویداد

سانس 1
شروع
یکشنبه 9 دی 1397 ساعت: 00:30
پایان
یکشنبه 9 دی 1397 ساعت: 02:00
سانس 2
شروع
یکشنبه 9 دی 1397 ساعت: 03:45
پایان
یکشنبه 9 دی 1397 ساعت: 05:15

موقعیت مکانی محل برگزاری رویداد