تئاتر بمانی رفتی، بمانی رفته ای

دسته بندی رویداد: تئاتر

مکان برگزاری: استان قم - شهر قم - بلوار الغدیر - روبروی بوستان علوی - کوچه ۴۹ - فرعی اول سمت چپ

درباره رویداد

تئاتر بمانی رفتی، بمانی رفته ای با کارگردانی محمدرضا شاه مردی از 20 مرداد تا 6 شهریور در خانه نمایش قم برگزار می شود.

: علی فرقدانی، شیما عسگری، نیلوفر کلایی، نرگس حسینی مقدم، محمد پارسا زاهدی، مهدی داوودی، امیر حسین نبی گل، فرهاد قحطان، یلدا حریری

: مرضیه فتخانی
: ابوالفضل فهیمی
: فاضل حائری یزدی
: هاجر پور امیری
: هادی معذی
: زهرا تومانیان

سانس های برگزاری رویداد

سانس 1
شروع
یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت: 21:00
پایان
چهارشنبه 6 شهریور 1398 ساعت: 21:55

موقعیت مکانی محل برگزاری رویداد