کنسرت احسان خواجه امیری

دسته بندی رویداد: کنسرت

مکان برگزاری: استان تهران - شهر تهران - تهران - بزرگراه چمران شمال - نمایشگاه بین المللی - سالن میلاد

درباره رویداد

کنسرت احسان خواجه امیری در روز های 2 دی و 9 دی در سالن میلاد برگزار خواهد شد.

سانس های برگزاری رویداد

سانس 1
شروع
دوشنبه 3 دی 1397 ساعت: 00:15
پایان
دوشنبه 3 دی 1397 ساعت: 02:15
سانس 2
شروع
دوشنبه 3 دی 1397 ساعت: 03:30
پایان
دوشنبه 3 دی 1397 ساعت: 05:30
سانس 3
شروع
دوشنبه 10 دی 1397 ساعت: 00:15
پایان
دوشنبه 10 دی 1397 ساعت: 02:15
سانس 4
شروع
دوشنبه 10 دی 1397 ساعت: 03:30
پایان
دوشنبه 10 دی 1397 ساعت: 05:30

موقعیت مکانی محل برگزاری رویداد