کنسرت محسن ابراهیم زاده

دسته بندی رویداد: کنسرت

مکان برگزاری: استان خوزستان - شهر خوزستان - آبادان - پالایشگاه آبادان - حایشه اروندرود - سینما نفت

درباره رویداد

کنسرت محسن ابراهیم زاده روز پنجشنبه 7 آذر در دو سانس در سینما نفت آبادان اجرا می شود.

سانس های برگزاری رویداد

سانس 1
شروع
پنجشنبه 7 آذر 1398 ساعت: 18:00
پایان
پنجشنبه 7 آذر 1398 ساعت: 19:30
سانس 2
شروع
پنجشنبه 7 آذر 1398 ساعت: 21:00
پایان
پنجشنبه 7 آذر 1398 ساعت: 22:30

موقعیت مکانی محل برگزاری رویداد