کنسرت محسن ابراهیم زاده در قزوین

دسته بندی رویداد: کنسرت

مکان برگزاری: استان قزوین - شهر قزوین - قزوین - انتهای بلوار دانشگاه بین المللی - جنب صدا و سیما - نمایشگاه بین المللی

درباره رویداد

کنسرت محسن ابراهیم زاده روز شنبه 9 آذر در نمایشگاه بین المللی قزوین اجرا می شود.

سانس های برگزاری رویداد

سانس 1
شروع
شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 18:30
پایان
شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 20:00
سانس 2
شروع
شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 20:30
پایان
شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 23:00

موقعیت مکانی محل برگزاری رویداد