تئاتر تن شوری

دسته بندی رویداد: تئاتر

مکان برگزاری: استان تهران - شهر تهران - خیابان حافظ، بعد از چهارراه کالج، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان رازی، جنب بن بست زند وکیل، تئاتر مستقل تهران

درباره رویداد

تئاتر تن شوری در روز های 25، 26 و 27 آذر در دو سانس در سالن تئاتر مستقل تهران برگزار خواهد شد.

سانس های برگزاری رویداد

سانس 1
شروع
یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت: 23:00
پایان
دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت: 01:00
سانس 2
شروع
دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت: 02:00
پایان
دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت: 04:00
سانس 3
شروع
دوشنبه 26 آذر 1397 ساعت: 23:00
پایان
سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت: 01:00
سانس 4
شروع
سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت: 02:00
پایان
سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت: 04:00
سانس 5
شروع
سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت: 23:00
پایان
چهارشنبه 28 آذر 1397 ساعت: 01:00
سانس 6
شروع
چهارشنبه 28 آذر 1397 ساعت: 02:00
پایان
چهارشنبه 28 آذر 1397 ساعت: 04:00

موقعیت مکانی محل برگزاری رویداد