تئاتر نگهبانان تاج محل

دسته بندی رویداد: تئاتر

مکان برگزاری: استان تهران - شهر تهران - خیابان انقلاب - ابتدای خیابان شانزده آذر - شماره شانزده - جنب کلینیک دانشگاه تهران - سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

درباره رویداد

تئاتر نگهبانان تاج محل از 10 تا 30 دی در سالن تئاتر مولوی در خیابان انقلاب برگزار می شود.

: راجیمو جوزف

: خسرو بامداد، علیرضا زرگوشیان

سانس های برگزاری رویداد

سانس 1
شروع
دوشنبه 10 دی 1397 ساعت: 23:00
پایان
دوشنبه 1 بهمن 1397 ساعت: 00:00

موقعیت مکانی محل برگزاری رویداد